Een selectie uit van een aantal uitgevoerde boomwerkzaamheden:

Meer realisaties zijn te vinden op de Instagram-pagina: @castorboomverzorging of via onderstaande knop

Snoeien van Lindes en tulpenboom

Alle takken verhakseld en gebruikt als bodemlaag in de tuin. Sommige takken hingen boven het huis, deze zijn afgevangen om geen schade te creëren.

Knotten van krulwilgen

Ecologische velling dode boom

Bij een ecologische velling laten we een aantal meter van de stam staan. Hierdoor is het gevaar van de boom weg maar kan de natuur zijn gang gaan in het hout dan blijft staan.

 

Knotten van achterstallig onderhouden knotwilg

Veilig stellen van tak boven huis

Verwijderen van 4 sparren en een oude coniferenhaag 

2 sparren zijn na overleg met de eigenaar ecologisch geveld, dit om later een hangmat te kunnen ophangen en nieuwe bewoners een kans te geven in het dode hout. De stammetjes van de coniferenhaag heeft de eigenaar achteraf gebruikt om tuinpalen van te maken

 

Snoeien van Moeraseiken

Een reeks moeraseiken die een dringende snoeibeurt nodig hadden vanwege lage overhang over een drukke gewestweg en de oprit van de buren

Ecologisch vellen van 2 Robinia's