Een selectie uit van een aantal uitgevoerde boomwerkzaamheden:

Meer realisaties zijn te vinden op de Instagram-pagina: @castorboomverzorging of via onderstaande knop

Demonteren van een Beuk

Het demonteren van deze beuk is in stukjes gebeurt gezien de weinige werkruimte door de beplanting en een serre. Hakselhout is gebruikt door de eigenaar om tuinpaden te bedekken. Brandhout werd afgevoerd naar de buurman.

Vrijmaken bouwgrond 

Bouwgrond van een bedrijf te Lokeren vrijmaken, alles gehakseld in een container zodat ze het hakselhout efficiënt konden hergebruiken voor de omstaande beplanting. 

Snoeien van Lindes en tulpenboom

Alle takken verhakseld en gebruikt als bodemlaag in de tuin. Sommige takken hingen boven het huis, deze zijn afgevangen om schade te voorkomen.

Knotten van krulwilgen

Ecologische velling dode boom

Bij een ecologische velling laten we een aantal meter van de stam staan. Hierdoor is het gevaar van de boom weg maar kan de natuur blijven genieten van het dode hout.

Knotten van achterstallig onderhouden knotwilg

Terugsnoeien van tak boven huis

Verwijderen van 4 sparren en een oude coniferenhaag 

2 sparren zijn na overleg met de eigenaar ecologisch geveld, dit om later een hangmat te kunnen ophangen en nieuwe bewoners een kans te geven in het dode hout. De stammetjes van de coniferenhaag heeft de eigenaar achteraf gebruikt om tuinpalen van te maken

 

Snoeien van Moeraseiken

Een reeks moeraseiken die een dringende snoeibeurt nodig hadden vanwege lage overhang over een drukke gewestweg en de oprit van de buren

Ecologisch vellen van 2 Robinia's